Antidepresivní účinky kanabidiolu u myší: možné zapojení 5-HT1A receptorů

Výzkum

Pozadí a účel studie

Vyhodnocovacím kritériem byl test nuceného plavání (FST). Také se zkoumalo, zda tyto reakce závisí na aktivaci 5-HT1A receptorů a na mozkovém neurotrofickém faktoru (BDNF). Tato studie pochází z roku 2010.

Co je to 5-HT1A receptor a za co je zodpovědný?

Nejpočetnějším ze všech receptorů ze skupiny 5-HT je 5-HT1A. Tyto receptory se hustě vyskytují v centrálním nervovém systému, zejména v mozkové kůře, hipokampu, amygdale nebo nuclei raphe. V nižší hustotě se objevují také v bazálních gangliích a thalamu. Objevují se zde především v podobě somatodendritických autoreceptorů nebo postsynaptických receptorů.

Podtyp serotoninových receptorů 5-HT1A váže neurotransmiter serotonin 5-hydroxytryptamin 5-HT. Tento receptor je spojen s G proteinem, který je zodpovědný za inhibiční neurotransmise. Aktivace 5-HT1A vyvolává sekreci různých hormonů včetně oxytocinu, kortizolu, kortikosteronu, ACTH hormonu, prolaktinu, růstového hormonu nebo β-endorfinu. Při pozorování se ukázalo, že sekrece oxytocinu a β-endorfinu může přispět k antiagresivním, anxiolytickým a prosociálním vlastnostem.

Aktivovaný receptor 5-HT1A může mít prokazatelné i tyto účinky

  • snížení agrese a impulzivity
  • zvýšené zapojení do společnosti
  • utlumení hledání a chutě na drogy
  • utlumení erekce penisu
  • snížení příjmu potravy
  • prodloužení REM spánku
  • zvrácení respirační deprese způsobené opioidy

Experimentální přístup       

Samcům švýcarských myší bylo aplikováno (i.p.) CBD (3, 10, 30, 100 mg/kg), imipramin (30 mg/kg) nebo vehikulum. O 30 minut později byli podrobeni testu nuceného plavání nebo byli vypuštěni do otevřeného prostoru. Další skupina obdržela WAY100635 (0,1 mg/kg, i.p.), antagonistu 5-HT(1A) receptoru, předtím, než dostala 30 mg/kg. Vyhodnocení proběhlo pomocí testu nuceného plavání. Hladiny BDNF proteinu byly měřeny v hipokampu jiné skupiny myší ošetřených CBD (30 mg/kg) a podrobených testu nuceného plavání.

Klíčové výsledky studie, závěr a důsledky

Ošetření CBD (30 mg/kg) zkrátilo dobu nehybnosti při testu nuceného plavání, stejně jako prototyp antidepresiva imipramin. Exploratorní chování se v otevřeném prostoru nezměnilo. Předúprava WAY100635 blokovala při testu nuceného plavání účinek vyvolaný CBD. Ošetření CBD (30 mg/kg) nezměnilo v hipokampu hladiny BDNF.

CBD vyvolává antidepresivní účinky srovnatelné s účinky imipraminu. Účinky CBD byly pravděpodobně zprostředkovány aktivací 5-HT(1A) receptorů.

Informace o studii:   

Publikováno: British Journal of Pharmacology, 2010

PMID: 0002102, PMCID: PMC2823358

https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x

Anglický název: Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT1A receptors

Autoři: TV Zanelati, C Biojone, FA Moreira, FS Guimarães, SRL Joca

Pracoviště: Department of Pharmacology, School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil.