Cannabis Sativa vs. Cannabis Indica: Rozhovor s E.B. Russo, MD

Rozhovor

Rozhovor uveřejněný v knize Cannabis and Cannabinoid Research vedl Dr. Daniele Piomelli, americký vědec italského původu a šéfredaktor publikace.

Rád bych začal několika otázkami, které by neměly být sporné. Za prvé, jaký je zeměpisný původ rostliny Cannabis?

Konopí původně pochází ze Střední Asie a možná z podhůří Himalájí. Existují sbíhavé linie důkazů, včetně tamějšího centra biologické diverzity, a biochemická data, která to potvrzují. Neexistují žádné důkazy o tom, že by konopí bylo přítomné na západní polokouli před 16. stoletím.

Které chemické látky nejvíce přispívají k psychoaktivním účinkům konopí? Je to Δ9-tetrahydrokanabinol, kanabidiol nebo jiná látka?

Δ9-tetrahydrokanabinol je samozřejmě přední psychoaktivní látkou v konopí. Dále, Δ8-tetrahydrokanabinol je složkou více odolnou proti teplu, a je pravděpodobně o něco méně psychoaktivní. Je ale přítomen pouze ve stopovém množství nebo jako artefakt laboratorní analýzy.

Kanabinol (CBN) je neenzymatický oxidační rozkladný produkt tetrahydrokanabinolu (THC), pozorovatelný u staršího konopí. Jeho účinnost je asi 25% z účinnosti THC. 

Tetrahydrokanabivarin (THCV) je v nízkých dávkách neutrální antagonista kanabinoidních receptorů CB1. Ale ve vysokých dávkách působí jako agonista a je určitě psychoaktivní. Ovšem zřídkakdy se objevuje ve vysokém titru v běžně dostupných kmenech konopí.

A konečně, ačkoliv není kanabidiol (CBD) toxický, má určitě protiúzkostné, antipsychotické a dokonce i antidepresivní účinky. S touto kvalifikací musí být považován za psychoaktivní.

A co další léčivé vlastnosti rostliny? Například, lokální protizánětlivé působení opěvované některými starověkými autory?

CBD je všestranné protizánětlivé analgetikum, které působí pomocí řady odlišných mechanismů. Také další minoritní kanabinoidy a terpenoidy v konopí mohou jistě přispět k terapeutickému profilu konopí. Četná základní vědecká a dokonce i klinická data podporují koncept bylinné synergie v konopí, které převyšuje účinky jednotlivých látek. Aktuálně vidíme pouze začátky terapeutického potenciálu této rostliny!

Můžete nám vysvětlit, co se rozumí pod pojmem „Entourage effect“ v souvislosti s konopím?

Tento koncept byl poprvé podpořen izraelskými vědci R. Mechoulamem a S. Ben-Shabatem před více než 15 lety, aby vysvětlil jak určité složky endokanabinoidního systému zvyšují terapeutické účinky hlavních hráčů, anandamidu a 2-arachidonylglycerolu. Je to podobné jako v symfonii, ve které mnoho hudebníků podporuje a harmonizuje hlavní melodii hranou sólisty. Stejná analogie dobře sedí i na synergické jevy pozorované v konopí, jehož různé složky zvyšují a doplňují známější THC a CBD.

Už nějakou dobu lidé selektují kmeny konopí. Dalo by se očekávat, že lidský výběr bude mít zásadní vliv na psychoaktivní a léčebné vlastnosti konopí. Je to pravda?

Cannabis and Cannabinoid Research

Rozhodně! Ačkoliv vždy se daly nalézt velmi silné kmeny konopí, dnes jsou určitě běžnější kvůli selektivnímu šlechtění a pěstebním technikám, které produkují ganju nebo sinsemillu, tj. nefertilizované samičí rostliny.

Rostlina vkládá svou veškerou energii do tvorby kanabinoidů a konopných terpenoidů místo do semínek. Bohužel až donedávna bylo téměř všechno úsilí ve šlechtění zaměřeno spíš na kmeny s vysokou potencí THC než na bezpečnější a pravděpodobně terapeuticky mnohem všestrannější smíšené kmeny nebo kmeny s predominantním obsahem CBD. Selektivní šlechtění z důvodu léčebné účinnosti je poměrně nový fenomén, který v současnosti získává na významu.

Nyní přejděme ke kontroverznějším otázkám. Na internetu lze dohledat vyjádření „Je všeobecně přijímáno, že marihuana má dva různé druhy: Cannabis indica a Cannabis sativa.“ To byl samozřejmě také názor velkého přírodovědce z 18. století, Jean-Baptiste Lamarcka, ale souhlasili by s tímto tvrzením akademičtí botanici i dnes?

Botaničtí taxonomikové nikdy s ničím nesouhlasí velmi dlouho! Abych parafrázoval staré jidišské vyjádření: 12 botanických taxonomiků, 25 různých názorů. Mnoho klasických botaniků by argumentovalo, že konopí je jeden polymorfní druh založený na schopnosti všech typů křížit se. Pokud by to však byla pravda, stovky neotropických gesneriadů (čeleď Gesneriaceae) by byly všechny jeden druh, protože snadno hybridizují a produkují úrodné potomky. Je zřejmé, že existuje mnoho chemotypů konopí: s převažujícím THC, s převažujícím CBD a smíšené typy.

To je dobrá základní klasifikace, ale konopí bylo také možné selektivně šlechtit pro jiné chemotypy exprimující vysoké titry THCV, kanabidivarinu, kanabichromenu a dokonce i ty, které produkují 100% svých kanabinoidů jako kanabigerol, nebo jiné zcela bez kanabinoidů. Debata pokračuje. Někteří se hlásí ke konopí jako k jedinému druhu, zatímco jiní popisují až čtyři skupiny: konopí seté (Cannabis sativa), konopí indické (Cannabis indica), konopí rumištní (Cannabis ruderalis) a konopí afghánské (Cannabis afghanica nebo kafiristanica).

Někteří uživatelé popisují psychoaktivní účinky Cannabis indica a sativa jako osobité, nebo dokonce opačné. Ale jsou takové doopravdy? Existují kromě zpráv od uživatelů nějaké jiné závažné důkazy pro farmakologicky odlišné druhy konopí?

Biochemicky odlišné kmeny konopí existují, ale dělení na sativa/indica, jak se běžně používá v laické literatuře, je absolutně nesmyslné a je cvičením v marnosti. V současné době (2015) nelze žádným způsobem uhodnout biochemický obsah rostliny konopí na základě výšky, větvení nebo morfologie listů. Stupeň křížení/hybridizace je takový, že pouze biochemický test řekne potenciálnímu spotřebiteli nebo vědci, co je v rostlině ve skutečnosti. Je nezbytné, aby v budoucnu trh umožnil přístup ke kompletním a přesným kanabinoidním a terpenoidním profilům rostliny.

Sativa se často popisuje jako povznášející a energická, zatímco indica jako uvolňující se zklidňujícím účinkem. Dá se spekulovat, co by mohlo být základem těchto vnímaných rozdílů?

Všichni bychom uvítali jednoduché nostrumy pro vysvětlení komplexních systémů, ale je to marné a dokonce potenciálně nebezpečné v kontextu psychoaktivní drogy, jako je konopí. Ještě jednou, je důležité kvantifikovat biochemické komponenty daného kmene konopí a korelovat výsledky s pozorovanými účinky u skutečných pacientů. Kromě zvyšujícího se počtu kmenů s převažujícím CBD v posledních letech, pocházelo téměř všechno dostupné  na komerčním trhu z kmenů bohatých na THC.

Rozdíly v pozorovaných účincích v konopí jsou pak způsobeny jejich obsahem terpenoidů, který se zkoumá zřídka, natož aby se o něm dozvěděli potenciální zákazníci. Sedace tzv. indica kmenů je nesprávně přisuzována obsahu CBD, když ve skutečnosti nízké a střední dávky CBD mají stimulační efekt!

Sedativní účinky u většiny běžných kmenů konopí se dají spíš přičíst jejich obsahu myrcenu, monoterpenu se silně sedativním účinkem, jenž se podobá narkotikům. Naopak, vysoký obsah limonenu (běžně se vyskytujícímu v kůře citrusů) bude povznášet náladu. Přítomnost relativně vzácného terpenu v konopí, α-pinenu, může zase účinně snížit nebo odstranit krátkodobé poškození paměti klasicky indukované THC.

Jak by podle vašeho názoru bylo možné spolehlivě vědecky řešit tuto sativa-indica dichotomii ?

Protože taxonomici nemohou souhlasit, důrazně bych povzbudil vědeckou komunitu, tisk a veřejnost k tomu, aby opustili sativa/indica názvosloví a spíše trvali na tom, aby byly k dispozici přesné biochemické testy kanabinoidních a terpenoidních profilů konopí. A to se týká trhů s konopím pro rekreační i léčebné využití. Vědecká přesnost a veřejné zdraví si žádá alespoň toto.

Zdroj:

The Cannabis sativa Versus Cannabis indica Debate: An Interview with Ethan Russo, MD

doi: https://doi.org/10.1089/can.2015.29003.ebr

Daniele Piomelli and Ethan B. Russo. Cannabis and Cannabinoid Research. Prosinec 2016. Str. 44-46.