Co je to endokanabinoidní systém a jakou má roli v lidském těle?

Medicína

Endokanabinoidní systém je vrozeným fyziologickým mechanismem, jakým je např. nervová soustava a sehrává klíčovou roli v regulaci mnoha přirozených funkcí těla. Základní rolí endokanabinoidního systému je udržování homeostáze (rovnováha vnitřního prostředí organismu potřebného pro řadu tělesných funkcí). Dysfunkce systému se může projevit různými nemocemi.

O správné fungování endokanabinoidního systému se starají kanabinoidní receptory a tělu vlastní endokanabinoidy, přítomné například i v mateřském mléce. Nejznámějším je anandamid, na jehož objevení se podílel významný český vědec Lumír Ondřej Hanuš. Na základě mnoha laboratorních testů i klinických studií se ukazuje, že rostlinné fytokanabinoidy z konopí jsou s endokanabinoidním systémem kompatibilní a mohou je alespoň zčásti úspěšně nahradit.

Účinnost kanabinoidů se podle některých vědců, např. Ethana Russo, může až několikanásobně zvýšit při podání ve formě plnospektrálního výtažku s obsahem dalších biologicky aktivních látek nacházejících se v rostlině konopí. Tento jev je popsán jako Entourage effect.

"Využití přírodně se vyskytujících nízkomolekulárních látek pro farmakologické použití je na vzestupu především z toho důvodu, že výsledné látky vyskytující se v přírodě v živých organismech jsou výsledkem evolučního procesu, a jsou tak často evolučně vyvinuty z důvodu jejich působení na jiné organismy a jejich regulační systémy. Směsi nízkomolekulárních farmakologicky aktivních látek mají často odlišné působení oproti jejich jednotlivým složkám."

říká MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Endokanabinoidní systém a kanabinoidní receptory CB1 a CB2
Rozmístění kanabinoidních receptorů v lidském těle

Kanabinoidní receptory v lidském těle

Receptory CB1

Uplatňují se v největší míře v mozku a jejich rozmístění v lidském těle je důkladně popsáno. Receptory CB1 se nejvíce projevují v hipokampu, bazálních gangliích, mozkové kůře a v mozečku. Tyto receptory jsou méně zastoupeny v amygdale, hypotalamu, nucleus accumbens, thalamu, šedé hmotě mozkové a v míše, ale také v jiných oblastech mozku, hlavně v koncovém mozku a mezimozku. Receptory CB1 se projevují také v mnoha periferních orgánech.

Receptory CB2

Rozmístění CB2 je odlišné než u CB1. Je omezeno převážně na buňky imunitního systému, jako jsou makrofágy, neutrofily, monocyty, B-lymfocyty, T-lymfocyty a mikroglie. V nedávné době byly projevy receptorů CB2 prokázány také v nervových vláknech kůže a keratinocytech, v kostních buňkách, jako jsou osteoblasty, osteocyty a osteoklasty, v játrech a v buňkách slinivky vylučujících somatostatin. Přítomnost receptorů CB2 byla prokázána i v centrální nervové soustavě, astrocytech, mikrogliích a v neuronech mozkového kmene.