Kam jsme došli v použití lékařských kanabinoidů v ČR? | Radovan Hřib

Medicína

Léčebné konopí začalo být nedílnou součástí algeziologické léčby i v naší republice. Jeho použití se postupně rozšiřuje i v naší praxi. Naše pracoviště ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se léčbě konopím věnuje již od roku 2015 s dobrými zkušenostmi. Použití léčebného konopí v léčbě bolesti reprezentuje přibližně 2/3 jeho užívání nejen u nás, ale i v zahraničí.

Na našem pracovišti léčebné konopí používáme v celém spektru indikací, které nám umožňují platné právní normy. V případě použití léčebného konopí k léčbě bolesti u onkologických pacientů lze využít i k léčbě nevolnosti, zvracení a stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění či onemocněním samotným.

Ve sdělení bude shrnuta současná situace s konopím pro léčebné použití (oficiální název) v České republice v roce 2018. Bude probrána stručně novodobá historie lékařského konopí. Zmíním platné právní předpisy. Dále budou stručně prezentovány vědecké důkazy o léčbě konopím i vlastní zkušenosti s formou podávání, dávkováním a efektivitou. Dokumentuji postup zpracování konopí v lékárně i důvody a přednosti jednotlivých zákonných forem podání konopí pacientům. Nakonec shrnu stručně, co se podařilo uskutečnit a co nám stále chybí v léčbě konopím v lékařských ordinacích.

Přednáška: Kam jsme došli v použití lékařských kanabinoidů v ČR?

MUDr. Radovan Hřib / Centrum pro léčbu bolesti, ARK, FN u sv. Anny v Brně

Algeziolog, anesteziolog. Narodil se v Uherském Hradišti 1970. Lékařskou fakultu absolvoval v Brně, obor všeobecné lékařství. Po promoci pracoval na oddělení ARO Fakultní porodnice Obilní trh, Brno. Od roku 1996 pracuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na Anesteziologicko-resuscitační klinice.

Od roku 2001 se věnuje algeziologii, léčbě bolesti. Působí v Centru pro léčbu bolesti ARK FN u svaté Anny v Brně v pozici vedoucího lékaře. Věnuje se léčbě chronické a akutní bolesti, onkologické i neonkologické. Léčbě bolesti se věnuje v téměř celém spektru možností. Od základní a pokročilé farmakologické léčby, přes rehabilitační léčbu až po implantaci vysoce sofistikovaných neuromodulačních zařízení. Absolvent dlouhodobého kurzu s osvědčením Manuální medicína pro lékaře.

V posledních letech se věnuje praktickým otázkám zavádění léčebného konopí do lékařské praxe. Kombinuje léčbu konopím s klasickou evropskou medicínou při využití předností obou cest. Z jeho impulsu se stala FN u sv. Anny v Brně první nemocnicí v ČR, která předepisuje léčebné konopí. Podílel se na mnoha klinických studiích, včetně studií s konopným lékem Sativex. Je autorem, či spoluautorem vícero článků, přednášek či posterů na národním i mezinárodním odborném algeziologickém fóru.

Byl nápomocen při pořádání konferencí Konopí a věda I až IV na Mendelově univerzitě v Brně. Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, člen International Association for the Study of Pain (IASP), člen European Pain Federation (EFIC), člen správní rady KOPAC.