Kanabidiol zmírňuje záchvaty a sociální deficity myší se Syndromem Dravetové

Výzkum

Studie z roku 2017 se věnuje potenciálnímu účinku kanabidiolu na méně časté progresivní onemocnění známé jako Syndrom Dravetové. Choroba se projevuje častými záchvaty křečí, které se poprvé objevují u dítěte kolem stáří 6 měsíců.

Nejdříve nastupují febrilní konvulzivní a hemikonvulzivní záchvaty následované epileptickými záchvaty. Zvyšuje se jejich závažnost i četnost. Pacient vyžaduje intenzivní péči. I když se v dospělosti frekvence záchvatů sníží, negativní důsledky přetrvávají.

Může konopí a CBD zmírnit Syndrom Dravetové a přispět k lepšímu životu?

Dva roky stará studie Washingtonské univerzity v Seattlu naznačují, že naděje existuje. Studie podpořily klinickou účinnost při snižování frekvence záchvatů. Na pokusných myších bylo demonstrováno, že CBD příznivě ovlivňuje dobu trvání i závažnost záchvatů, stejně jako sociální deficity podobné autismu.

CBD je spojen se zvýšenou neurotransmisí inhibitorů, potenciálně zprostředkovanou antagonismem receptoru GPR55 spojeného s lipidem aktivovaného G proteinu. Studie zásadně podporují léčbu záchvatů Syndromu Dravetové pomocí kanabidiolu. Navíc ukazují, že CBD může být využitelné u zlepšování poruch chování autistického spektra.

CBD chrání myši před záchvaty způsobené Syndromem Dravetové

Léčba cannabidiolem snížila míru spontánních záchvatů o 70%, což podporuje jeho účinnost při léčbě epilepsie u myší se Syndromem Dravetové. Výsledky ukazují, že CBD chrání myši před febrilními i spontánními záchvaty. Dále se ukázalo, že CBD má terapeutický účinek na zvrácení hyperaktivity, ale nemá významný nepříznivý účinek na zhoršení motorické funkce.

CBD zachraňuje deficity v sociální interakci podobné autistickému chování

Nízké dávky CBD (10 mg/kg nebo 20 mg/kg) zvýšily podíl času, který nemocné myši strávily interakcí v tzv. tříkomorovém testu. Léčba pomocí nízkých dávek kannabidiolu neovlivnila lokomotorickou aktivitu. Překvapivé je, že vyšší dávky CBD tento pozitivní účinek nevyvolávaly. Ostatně, podobně se projevila léčba benzodiazepinem.

Hlodavci se Syndromem Dravetové tradičně vykazují nízkou interakci a defenzivní útěk při kontaktu s jinou myší. Akutní léčba kanabidiolem zvýšila počet sociálních interakcí a snížila frekvenci obranných útěků. Studie naznačila, že nízké dávky CBD zlepšují sociální interakci pouze v případě geneticky znevýhodněných myší.

Studie dále prokázala, že CBD zvyšuje frekvenci GABA neurotransmise a snižuje excitatorní výstup části hipokampu a oblasti gyrus dentatus. Kanabidiol také zvyšuje neurotransmisi inhibitorů blokováním GPR55. Účinky CBD jsou na rozdíl od THC nezávislé na receptorech CB1.

Byl výzkum účinnosti na Syndrom Dravetové úspěšný?

Povzbudivé výsledky výzkumů jednoznačně ukazují účinnost CBD při snižování frekvence záchvatů. S ohledem na různé faktory ale tyto klinické studie neposkytují v tuto chvíli dostatek údajů o terapeutickém referenčním rozmezí účinků kanabidiolu ve vztahu k množství záchvatů a jiných vedlejších příznaků Syndromu Dravetové.

Shrnutí výsledků americké studie u myší s DS

  • podporuje další výzkum léčivých účinků CBD na tlumení symptomů tohoto a jiných epileptických syndromů
  • ukazuje, že CBD může prodloužit čas sociální interakce a současně snížit frekvenci defenzivních úniků
  • k ochraně před záchvaty jsou třeba vysoké dávky, naproti tomu sociální chování se zlepší u nízkých dávek

Informace o studii:   

Publikováno: PNAS, 2017

PMID: 28973916, PMCID: PMC5651774

doi: 10.1073/pnas.1711351114

Anglický název: Cannabidiol attenuates seizures and social deficits in a mouse model of Dravet syndrome

Autoři a pracoviště: Joshua S. Kaplan, Nephi Stella, William A. Caterrall, Ruth E.Westenbroek; Department of Pharmacology a Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington, Seattle, WA, 98195;