Komplexní obraz molekulárních cílů fytokanabinoidů

Výzkum

Američtí vědci z Katedry chemie a biochemie na univerzitě v Greensboro shrnuli dosud známé poznatky a publikovali v roce 2017 studii věnující se komplexnímu obrazu molekulárních cílů fytokanabinoidů v rostlině Cannabis Sativa. Sesbíraná fakta sice nabízí ucelený pohled na kanabinoidní mechanismy, ale vysvětlení dalších potenciální vazeb na svůj výzkum ještě čeká. Tato práce shrnuje dosavadní výzkumy a poznatky.

Úvod do studie Komplexní obraz molekulárních cílů fytokanabinoidů

Práce se zaměřuje na komplexní molekulární farmakologii fytokanabinoidů z rostliny konopí, konkrétně Cannabis sativa. Je všeobecně známo, že žádný dosud známý fytokanabinoid neobsahuje dusík. Většina rostlinných kanabinoidů má společné strukturální vlastnosti - dibenzopyrenový kruh a hydrofobní alkylový řetězec. V rostlinách konopí se nejčastěji objevují kanabinoidy THC, CBN, CBD, CBG, CBC, CBV, CBDV. Do výzkumu byly už víceméně zahrnuty i CBND, CBE, CBL a CBT.

Dlouho se předpokládalo, že rostlinné kanabinoidy ovlivňují pouze CB1 a CB2 receptory. Toto tvrzení však již neplatí, protože se zjistilo, že jejich účinky jsou mnohem komplexnější. Některé fytokanabinoidy totiž působí i mimo endokanabinoidní systém. Bylo prokázáno, že jsou v interakci s jinými receptory jako je GPR55, GPR18 a dokonce i s opioidními nebo serotoninovými receptory.

THC, tetrahydrokanabinol Δ9-THC

Molekulární struktura tetrahydrokanabinolu THC
Molekulární struktura THC
 • Jako hlavní složka konopných rostlin bylo THC testováno už mnohokrát a to jak v podmínkách in vitro, tak in vivo. Je zřejmé, že tetrahydrokanabinol Δ9-THC se projevuje jako středně parciální agonista receptorů CB1 a CB2.
 • Δ9-THC je podle dalších studií schopen inhibovat reakci vytvořenou endokanabinoidním neurotransmiterem lysofosfatidylinositolem. Výzkumy na buněčných vzorcích ukazují, že jako silný agonista působí Δ9-tetrahydrokanabinol na receptor GPR18.
 • Jako agonista působí na receptor gama (PPARγ) a díky tomu vykazuje některé z protinádorových účinků. Výzkum na laboratorních myších ukazuje, že nízké koncentrace podporují analgezii prostřednictvím glycinových receptorů.
 • Též aktivuje receptor GPR55. Agonistické účinky byly popsány u TRPV2, TRPV3 a TRPV4. A9 tetrahydrokanabinol je agonistou TRPA1 a antagonistou TRPM8, receptoru melastatinu.
 • Neprokázalo se ale, že by Δ9-THC reagoval s TRPV1, tzv. kapsaicinovým receptorem.
 • Dlouhodobě se dokazuje, že tato psychoaktivní sloučenina je výrazně spoluzodpovědná za farmakologické účinky konopí. Nicméně, není určitě jediná.
 • Δ8-THC je izobarický izomer Δ9-THC a liší se polohou dvojné vazby. Je chemicky stabilnější a vykazuje psychoaktivní účinky a částečné agonistické účinky na receptory CB1 a CB2. Je pravděpodobné, že bude mít podobné farmakologický efekt jako Δ9-THC.

CBN, kanabinol

Molekulární struktura cannabidiolu CBN
Molekulární struktura CBN

Fytokanabinoid Cannabinol je oxidovaný metabolit tetrahydrokanabinolu. V rostlinách se objevuje ve formě kyseliny a vzniká jejím zahřátím. CBN má slabé psychoaktivní účinky a má vliv na receptory CB1 a CB2. Agonistická kapacita je dosud předmětem zkoumání. Kanabinol je silným agonistou TRPA1 a antagonistou TPRM8. Kromě této výjimky se zatím neprokázalo, že by byl aktivní jinde, než v endokanabinoidním systému.

CBD, kanabidiol

Molekulární struktura cannabidiolu CBD
Molekulární struktura CBD

Tento kanabinoid z rostlin konopí nemá prokazatelně žádné psychoaktivní účinky. Četné studie čím dál více dokazují jeho protizánětlivé, analgetické, anxiolytické a dokonce i protinádorové vlastnosti.

Podle dosud známých výzkumů se CBD chová jako negativní alosterický modulátor A9-THC a 2-AG. Je antagonistou receptoru GPR18, plným agonistou 5HT1A a slabým částečným agonistou 5HT2A. Kanabidiol má inhibiční vliv na endogenní ligand CB1. Aktivita CBD byla zaznamenána i na jaderných receptorech PPARγ, adenosinových A1A nebo glycinových receptorech. Přesné mechanismy fungování CBD a další účinky jsou stále předmětem výzkumu.

CBG, kanabigerol

Molekulární struktura kanabigerolu CBG
Molekulární struktura CBG
 • Fytokanabinoid bez psychoaktivních účinků se v rostlinách konopí vyskytuje ve formě karboxylové kyseliny kanabigerolové.
 • CBG vykazuje nízkou afinitu k receptorům CB1 a CB2.
 • Avšak díky své schopnosti inhibovat vychytávání anandamidu ovlivňuje endokanabinoidní systém.
 • Byla zjištěna slabá inhibice při výzkumu receptoru GPR55.
 • Kanabigerol má schopnost silně aktivovat adrenergní receptor a současně lehce blokovat serotoninový 5HT1A receptor.
 • CBG má vliv na TRP, působí jako slabý agonista TRPV1 a TRPV2 nebo silný agonista TRPA1 a silný antagonista TRPM8.

CBC, kanabichromen

Molekulární struktura CBC

Rostlinný kanabinoid má velmi nízkou afinitu k receptorům CB1 a CB2. Kanabichromen se v rostlině konopí vyskytuje ve velké míře. Prostřednictvím inhibice vychytávání anandamidu přímo ovlivňuje endokanabinoidní systém. Dále je velmi účinným agonistou kanálů TRPA1. Také je schopen aktivovat TRPV3, TRPV4 a blokovat TPRM8, ačkoliv s nižší účinností. Očekávají se další výzkumy ve farmakodynamice této málo známé molekuly.

THCV, tetrahydrokanabivarin

Molekulární struktura tetrahydrokanabivarinu THCV
Molekulární struktura THCV

Tetrahydrocannabivarin se od THC liší jen délkou lipofilního alkylového řetězce, ale jeho molekulární účinky jsou odlišné. V různých studiích in vitro a in vivo bylo dokázáno, že fytokanabinoid THCV je parciální agonista CB2. Vliv na receptor CB1 není jednoznačný, rozdíly mohou být způsobeny odlišnými dávkami.

Kanabinoid tetrahydrokanabivarin působí jako částečný agonista na GPR55 a inhibuje aktivitu plného agonisty LPI. THCV aktivuje i receptory mimo endokanabinoidní systém, např. 5HT1A nebo různé TRP receptory.

CBDV, kanabidivarin

 

Molekulární struktura cannabidivarinu CBDV
Molekulární struktura CBDV

Tento fytokanabinoid bez psychoaktivních účinků je propylový analog kanabidiolu CBD. Kanabidivarin má velmi nízkou afinitu k CB1 a CB2 receptorům. Mimo endokanabinoidní systém působí na TRP receptory.

Molekulární efekt a farmakologické účinky dalších izolovaných fytokanabinoidů jako je kanabivarin (CBV), kanabinodiol (CBND), kanabielsoin (CBE), kanabicyklol (CBL), kanabitriol (CBT) nebyly dosud důkladně prozkoumány.

Které receptory souvisí s účinkem fytokanabinoidů a co dále studie zjistila?

 • Aktivace nitrojaderných receptorů PPARα a PPARγ, které ovlivňují přepis a expresi genů a jejich návaznost na fytokanabinoidní mechanismy, nebyla dosud plně prozkoumána
 • Naproti tomu glycinové receptory (GlyR) jsou pro kanabinoidy prokazatelné relevantní cíle. Tyto receptory ovlivňují zásadní fyziologické a patologické procesy a pravděpodobně přispívají k terapeutickým účinkům konopí.
 • Co se týká kanálů přechodného receptorového potenciálu, bylo dosud zjištěno, že aktivitu fytokanabinoidů ovlivňují TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPM8 a TRPA1.
 • TRP receptory jsou potenciálním cílem pro léčivé využití kanabinoidů u senzorických, zánětlivých nebo dermatologických patologií.
 • Receptory spřažené s G-proteinem (GPCR), konkrétně GPR55, GPR18, 5HT1A, 5HT2A, 5HT3A, A1A, α2-AR, μ- a δ-opioid, jsou součástí fytokanabinoidního systému.

Přesné interakce a podrobnosti najdete v této tabulce

Informace o studii:       

Publikováno: Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, 2017

PMID: 28120232 , PMCID: PMC5345356

doi: 10.1007/978-3-319-45541-9_4

Anglický název: Molecular Targets of the Phytocannabinoids: A Complex Picture

Autoři a pracoviště: Paula Morales, Dow P. Hurst, Patricia H. Reggio; Chemistry and Biochemistry Department, UNC Greensboro, 1400 Spring Garden Street, Greensboro, NC, 27412, USA.