Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem? Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.

Výzkum

„V současné době je léčba konopím rozšířena po celém světě. Legální je ovšem jen v několika zemích, a navíc pouze v paliativním rozsahu. Legálně se tím pádem odstraňují jen symptomy dané nemoci, zatímco vlastní nemoc se neléčí.

Snad více zkušeností mají pacienti, kteří se konopím léčí takzvaně nelegálně (ale každý má právo na zdraví a není možné, aby prospěšná léčba pacienta byla nelegální). Z toho logicky plyne, že legální léčba by se od těchto pacientů mohla poučit. Problém však tkví v tom, že většina pacientů ví jen to, že se léčí konopím, a jen stěží nám mohou říci více o tom, o jakou jde odrůdu či jakými obsahovými látkami se vlastně léčí.

Toto není snadné ani u léčby legální. Vždyť tatáž odrůda vypěstovaná na tomtéž místě v různých vegetačních obdobích anebo dokonce na různých místech nemá vždy tytéž obsahové látky v tomtéž množství. A to nehovořím pouze o látkách pro konopí typických (látkách kanabinoidních), ale i o dalších obsahových látkách, které jsou k úspěšné léčbě také důležité. Přednáška si všímá těchto aspektů a zamýšlí se nad nimi z vědeckého hlediska.“

Přednáška Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem

  • Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem?
  • Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.
  • Cannafest Conference 2017

Zdroj: Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem? Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.