Které americké státy legalizovaly před rokem 2020 technické konopí i CBD produkty a do jaké míry?

Business

V článku Současná omezení a prognózy na americkém trhu konopných produktů jsme se věnovali základní terminologii, právnímu postavení i nedávným změnám týkajících se kanabinoidních produktů na americkém trhu. V následujícím textu, který vychází z analýzy společnosti Brightfield Group, se zaměříme na konkrétní přístup administrativ jednotlivých států.

Zákon Farm Bill, podepsaný prezidentem 21. prosince 2018, zlegalizoval pěstování technického konopí v USA. Za prvé, odlišil technické konopí a jeho deriváty od tzv. marihuany (konopí s psychoaktivními účinky) a vyřadil ho ze seznamu nepovolených látek protidrogového úřadu Drug Enforcement Administration (DEA). Za druhé, delegoval pravomoc pro tvorbu regulačních rámců na jednotlivé státy.

Některé státy, například Indiana, kvůli tomu přijaly zcela nové zákony. Jiné, jako třeba Kentucky, nevyvinuly zatím žádnou speciální aktivitu. V Massachusetts zůstalo technické konopí na úrovni konopí s psychoaktivními účinky. V Kalifornii, Michiganu a dalších státech dosud čekají s tvorbou konkrétní politiky na rozhodnutí Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Toto rozhodnutí ohledně ne/akceptování konopí s CBD jako potravinového nebo kosmetického doplňku apod. bude mít zásadní vliv na úspěch celého odvětví.

Přestože v mnoha státech není situace ohledně technického konopí dosud vyřešena, po přijetí Farm Bill se celé odvětví znatelně zpřehlednilo. Dosud se sice objevují případy, kdy jsou na CBD odkazující produkty nekvalitní nebo zdraví škodlivé, ale v menší míře než před několika lety. Díky Farm Bill je snazší vstoupit na legální trh, zákazníci jsou navíc lépe informovaní. Z tohoto vývoje pak logicky profitují nejen oni, ale i seriózní výrobci nebo maloobchodní prodejci. Díky rozdílům mezi politikami jednotlivých států musí náročnější překážky překonávat hlavně společnosti s ambicí vstoupit na trh ve více státech nebo v celé zemi.

V následující tabulce jsou znázorněny regulační přístupy k pěstování, výzkumu a maloobchodnímu prodeji v jednotlivých amerických státech.

Míra legalizace CBD produktů z technického konopí v USA

Legalizace CBD v USA 2019
OBRÁZEK 1: Míra legalizace CBD produktů z technického konopí v USA 2019

Odlišnosti mezi státy napříč celou zemí jsou zřejmé. Které státy jsou nejpřísnější a které nejvlídnější k technickému konopí a CBD produktům?

Nejpřísnější státy na CBD jsou Georgie, Idaho, Mississippi a Jižní Dakota

Tyto státy nereagovaly na nejnovější vývoj včetně Farm Bill a dosud nezlegalizovaly, resp. nijak právně neupravily ani samotné pěstování technického konopí, natož jeho výzkum, zpracování nebo prodej hotových produktů s kanabidiolem. Podobně jsou na tom ve státech Washington D.C. a Ohio. Ohio alespoň umožňuje prodej CBD výrobků na předpis.

Určitě není náhoda, že Georgie, Mississippi a Jižní Dakota patří mezi státy s nejpřísnějšími zákony, které se týkají konopí s psychoaktivními účinky. Na druhé straně stojí státy, které v přístupu ke konopí vykazují moderní přístup dlouhodobě.

Státy s nejvlídnějším přístupem k CBD jsou Aljaška, Colorado, Illinois a Minnesota

V současnosti je možné v nejsevernějším státě USA prodávat CBD produkty jak v obchodech pro dospělé, tak v maloobchodních prodejnách. Pěstování technického konopí s obsahem THC menším než 0,3% je povoleno na celostátní úrovni. Aljaška je v případě pěstování, zpracování nebo prodeje CBD velmi benevolentní, ale autoři studie současně zmiňují problémy s kvalitou a bezpečností produktů. V roce 2018 byli spotřebitelé varováni před nákupem a netestovaných CBD produktů bez kontroly.

Podobná situace jako na Aljašce je i v Coloradu. Pěstování technického konopí je pod dohledem ministerstva zemědělství povoleno pro výzkumné i komerční účely. Colorado je známé i díky svému přátelskému přístupu ke konopí s psychoaktivními účinky a proto patří mezi přední producenty všech typů konopných produktů.

Dalším státem s moderním přístupem k technickému konopí je Illinois, kde je mj. povolen i maloobchodní prodej s CBD produkty s obsahem THC menším než 0,3%. K CBD nejvlídnější státy Aljaška, Colorado a Illinois nedávno doplnila také Minnesota.

A jak je to v Kalifornii?

I přestože je pěstování technického konopí v Kalifornii legální, maloobchodní prodej potravinářských výrobků a doplňků s CBD je v tomto státě dosud zakázán. Ministerstvo veřejného zdraví Kalifornie deklarovalo, že dokud FDA nestanoví, že CBD produkty z technického konopí mohou být použity jako potraviny, nebo dokud stát nestanoví, že jsou bezpečné pro použití u lidí a zvířat, nebudou CBD produkty považovány za schválené potraviny či doplňky. CBD výrobky jsou tak nyní k dostání pouze ve speciálních licencovaných obchodech s konopím pro dospělé.

Souhrnné poznatky o trzích s konopnými produkty v roce 2019

  • V 19 státech je povolen maloobchodní prodej technického konopí s CBD
  • V 30 státech je povoleno komerční pěstování technického konopí
  • V 30 státech je povolen výzkum technického konopí
  • V 20 státech jsou povoleny pilotní programy s technickým konopím
  • V 6 státech je zakázáno pěstování technického konopí
  • Ve 2 státech je trh s konopím ošetřen pouze rekreačními zákony
  • V 7 státech je trh s konopím ošetřen státními rekreačními i lékařskými zákony
  • Ve 22 státech je trh s konopím ošetřen lékařskými zákony
  • Ve 20 státech není trh s konopím ošetřen státními zákony

Důvody, proč se věnujeme právě analýze amerického trhu, jsme popisovali už v úvodním článku Aktuální stav a budoucí vývoj trhu s CBD produkty v USA.

Zdroje:

Brightfield Group: Hemp-Derived CBD Market Overview & Analysis 2019