Lumír Ondřej Hanuš, nejúspěšnější pokračovatel české kanabinoidní školy

Osobnost

Nejvýznamnějším objevem Lumíra Hanuše je zcela jistě izolace endokanabinoidu anandamidu na počátku 90. let minulého století. Tato nespočetněkrát citovaná studie totiž odstartovala další výzkum konopí v měřítku, o kterém se nesnilo asi ani zakladatelům české konopné školy profesorům Krejčímu, Kabelíkovi nebo Šantavému. Bez přehánění, žák v tomto případě přerostl své učitele.

V loňském rozhovoru pro magazín Konopí okomentoval docent Hanuš svůj nejzásadnější objev takto:

„Práce probíhala tak, že jsem z mozku separoval a izoloval látky a Dr. Devane zkoumal, zda jsou mé izoláty aktivní na kanabinoidní receptory. Rok na to nestačil, a tak jsem zůstal další rok, až se mi 24. března 1992 podařilo izolovat z mozku čistou látku, která byla aktivní na kanabinoidní receptory. Nazvali jsme ji anandamid, protože chemickou povahou se jedná o takzvaný amid a ananda bylo slovo ze sanskrtu, které znamená vnitřní štěstí. Tím štěstím byla radost objevitelů a taktéž předpokládaný účinek. Jak se později ukázalo, trefili jsme se přesně!

Objevem anandamidu se uzavřelo jedno velké a dlouhé pátrání: jednak po aktivní látce z konopí (∆9-tetrahydrokanabinol), dále po aktivních místech v mozku, na která se tato látka váže (kanabinoidní receptory), a nakonec po vlastní aktivní látce těchto receptorů, již si naše tělo samo produkuje (anandamid). Bylo tak objasněno, proč má konopí takovou léčivou moc a proč působí na takové množství chorob. Díky tomu začala tato neprávem zapovězená rostlina zajímat kdekoho a dnes naší „vinou“ celý svět řeší léčbu konopím.“

Lumír Hanuš ale nikdy neusnul na vavřínech a jeho význam neoslabuje ani po téměř třiceti letech po tomto zásadním objevu. Výzkumu sloučenin obsažených v konopí se věnuje dodnes, o čemž se brzy přesvědčíte v původním rozhovoru na těchto stránkách. Světové renomé dokládají nejen získané vědecké tituly, ale hlavně více jak 14000 odkazů na jeho práci zaznamenaných vědeckým serverem ResearchGate.net. Kdo ze současných českých vědců to má?

Nejvýznamnější milníky Lumíra Ondřeje Hanuše, doc. RNDr. DrSc

 • Narodil se 20. listopadu 1947 v Olomouci.
 • Univerzitu Palackého ve svém rodném městě začíná studovat v roce 1966.
 • Od roku 1971 až do roku 1990 působí na Katedře hygieny a epidemiologie.
 • Titul RNDr. získává v roce 1974 za práci „Příspěvek k identifikaci cannabinoidních látek v Cannabis sativa L.“
 • Mezi lety 1978 a 1979 absolvuje odbornou stáž na University of Mississippi v USA
 • Kandidátem chemických věd v analytické chemii (CSc.) se stává v roce 1984 za dizertační práci „Příspěvek k analytické chemii cannabinoidních látek z marihuany“.
 • V roce 1990 přijímá pozvání Raphaela Mechoulama a (dodnes) působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
 • Už dva roky poté izoluje ve spolupráci s molekulárním farmakologem W.A. Devanem z lidského mozku první endokanabinoid anandamid.
 • V období 1992 až 2001 publikuje pět zásadních prací věnujících se kanabinoidním receptorům.
 • V roce 1994 obhajuje docenturu s prací „Anandamidy - endogenní ligandy pro cannabinoidní receptory v mozku“.
 • V roce 1995 se díky dizertační práci „Od marihuany k přírodnímu ligandu mozku“ stává doktorem věd farmaceutické chemie.
 • Doctor honoris causa získává v roce 2011.

Kromě toho je držitelem nejvyššího ocenění České chemické společnosti za záslužnou práci v oblasti chemie,  Čestného doktorátu na Masarykově univerzitě v Brně, ceny Outstanding Immigrant Scientist za příspěvek státu Izrael, Pamětní medaile za speciální věhlas Univerzity Palackého, Ceny za adiktologii na Univerzitě Karlově a 

Jako vážený člen působí v několika celosvětově působících společnostech věnujících se výzkumu konopí.

V posledních letech se věnuje výzkumu terpenoidů z konopí a jiných rostlin. Další informace o Lumíru Hanušovi najdete třeba na LumirLab.com