Může být kanabidiol CBD účinnou odpovědí na opiátovou epidemii?

Medicína

Už několik let se USA potýká s rostoucí opiátovou krizí, statistiky ukazují až 130 mrtvých denně. Kromě narkomanů se ale tento problém markantně vztahuje i na legální pacienty, kteří dostávají opioidy na předpis lékaře.

Účinná terapie, když nepočítáme substituční léčbu, vlastně neexistuje.

Profesorka neurovědy, psychiatrie a farmakologie Yasmin L. Hurd z newyorského centra léčby závislostí Addiction Institute of Mount Sinaise poskytla se svým týmem důležitý impuls pro další řešení této epidemie.

„Intenzivní touha je to, co řídí užívání drog… pokud můžeme mít léky, které tu touhu mohou tlumit, můžeme výrazně snížit riziko recidivy i riziko předávkování“

uvedla Yasmin L. Hurd pro CNN

Dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder publikovaná v odborném žurnále The American Journal of Psychiatry naznačila, že fytokanabinoid CBD má vysoký potenciál pro snižování pokušení a úzkosti spojených s nadužíváním opioidů

Výhody a nevýhody opioidů

Opioidy jsou látky, které jsou schopné se vázat na opioidní receptory spřažené s G proteinem. Podobně jako u kanabinoidů se endogenní opioidy vyskytují v lidském těle přirozeně. Do této skupiny patří endorfiny, dynorfiny nebo enkefaliny. Kromě toho ale existují jak přírodní opiové alkaloidy (kodein, morfin), tak polosyntetické (heroin) a plně syntetické opioidy (metadon).

Mezi nejznámější syntetické opioidy patří například fentanyl, resp. remifentanyl, alfentanyl, sufentanyl, pethidin, buprenorfin, naloxon, nalbulfin a další. Uměle vytvořené opioidy jsou využívány hlavně pro své silné analgetické, sedativní, euforické a další účinky (snižuje motilitu trávící soustavy, nevolnost, zvracení). Velkou roli hrají při zmírňování bolesti nebo v anesteziologii. Představit si moderní lékařství zcela bez opioidů je velmi těžké.

Bohužel právě kombinace jejich pozitivních i negativních vlastností je hlavním důvodem jejich zneužívání. A to jak těmi, kteří je získávají na černém trhu v podobě heroinu, tak i těch, kteří je dostanou z rukou lékaře ve formě legálních léčiv. Hranice mezi pacientem a narkomanem je velmi úzká.

Je dokázáno, že opioidy jsou nebezpečné, protože

  • velikost dávek přímo úměrně zvyšuje účinek, vývoj tolerance i abstinenční příznaky po vysazení.
  • při předávkování hrozí kóma, zástava dechu nebo krevního oběhu a smrt.
  • obrovským nebezpečím je jejich vysoká návykovost, se kterou se potýkají všichni uživatelé.

Dr. Sanjay Gupta vysvětluje, proč jsou opioidy tak návykové.

Při léčbě závislosti na heroinu se běžně využívají syntetické náhražky metadon nebo buprenorfin.

A jak by mohl pomoci kanabidiol CBD?

Co zjistila klinická studie závislých na heroinu?

  • Narozdíl od placeba, akutní podání CBD významně snížilo chuť na heroin i úzkosti.
  • Kanabidiol vykazoval také prodloužené účinky po krátkodobé expozici CBD.
  • CBD snížilo hladiny stresového hormonu kortizolu ve slinách a fyziologické parametry srdečního rytmu.
  • Při podávání CBD dávek (400 nebo 800 mg) se neprojevily žádné nepříznivé vedlejší účinky.
  • Prokázaný potenciál CBD při snižování pokušení a úzkosti u závislých na heroinu je důvodem pro další výzkum léčby zneužívání opioidů.

„CBD může opravdu zachraňovat životy“

Tak svůj optimismus deklarovala americká vědkyně po zveřejnění výsledků studie. Narozdíl od opiátů je CBD prokazatelně nenávykový, nepsychoaktivní s minimálními vedlejšími účinky. Ačkoliv efekt různých druhů opioidních látek na lidské tělo může být odlišný, předpokládá se, že CBD by mohl být účinné i při odvykání od syntetických opiátů na předpis.

Velkým příslibem jsou také výsledky studií, které ukazují, že kanabidiol mj. zmírňuje bolest a mohl by se tak stát méně devastující alternativou opioidů.

Hrozí opiátová krize i v ČR?

Problému se věnuje také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) prostřednictvím podrobné zprávy Addressing Problematic Opioid Use in OECD Countries publikovaná před několika měsíci. Jak bylo naznačeno, největším problémem je tento fenomén hlavně v USA a Kanadě. V Evropě s nadměrným předepisováním opioidů bojuje například Německo, Rakousko, Belgie nebo Dánsko. V Holandsku a Rakousku ale došlo alespoň ke snížení spotřeby. S vysokou úmrtností po předávkování se potýká Švédsko, Velká Británie nebo Norsko.

dostupnost analgetických opioidů na předpis
Průměrná dostupnost analgetických opioidů v zemích OECD 2011-13 a 2014-16. Zdroj: INCB, 2018. Addressing Problematic Opioid Use in OECD Countries , OECD, Paříž, květen 2019.

Tabulka ukazuje průměrnou dostupnost analgetických opioidů na předpis, definovanou jako množství, které je každoročně používáno podle odhadů příslušných vnitrostátních orgánů každé země. Dostupnost posledních 15 letech neustále roste. Analgetické opioidy zahrnují kodein, dextropropoxyfen, dihydrokodein, fentanyl, hydrokodon, hydromorfon, morfin, ketobemidon, oxykodon, petidin, tilidin a trimeperidin. Data nezahrnují nezákonné opioidy.

Při porovnání zemí EU má Česká republika jedny z nejnižších čísel, ale problém není rozhodně zanedbatelný, protože ke zneužívání legálních i nelegálních opiátů dochází i u nás.

Michala Miovského, přednostu Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN citují Seznam Zprávy:

„Jednoznačně je to téma, které tu už v minulosti bylo, ale to, co se děje v poslední dekádě, je opravdu naprosto zřetelný nárůst. Nebyli jsme na to zvyklí my adiktologové ani kolegové z algeziologie (věda zabývající se léčbou bolesti, pozn. red.),”

„(V ČR) ročně tyto případy (předávkování) počítáme prakticky v desítkách… To když porovnáte například s alkoholem, tak ten je o celý jeden řád nad těmito čísly,“ dodává Miovský.