Raphael Mechoulam, guru kanabinoidního výzkumu

Osobnost

Profesor Raphael Mechoulam je jednou z nejzásadnějších postav celosvětového výzkumu kanabinoidů, ať už se jedná o chemické nebo farmakologické aspekty. Nesmrtelnost si získal již v průběhu minulého století mnoha důležitými objevy, tím nejznámějším je pravděpodobně izolace a popis chemické struktury THC a objevení dalších kanabinoidů.

Pro každého vědce je spolupráce s R. Mechoulamem ctí, citování poznatků z jeho bohatého výzkumu samozřejmostí.

Je jisté, že bez něj, jeho kolegů i žáků by nebyl výzkum endo- i fyto-kanabinoidů a endokanabinoidního systému na takové úrovni, jako je dnes.

Nejvýznamnější milníky Raphaela Mechoulama:

1930 - narozen 5. listopadu v bulharské Sofii

1949 - stěhuje se s rodinou do nově vzniklého státu Izrael

1952 - získává magisterský titul M.Sc biochemie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě

1963-66 - spolu s kolegy (Y.Shvo, Y. Gaoni) se podílí na odhalení chemické struktury tetrahydrokanabinolu THC, kanabidiolu CBD, kanabichromenu CBC a kanabigerolu CBG

1972 - na své alma mater se poprvé stává profesorem

1992 - spolu s Lumírem Hanušem a W.A. Devanem a dalšími se podílí na objevení endokanabinoidu anandamidu, poodhaluje fungování kanabinoidních receptorů

1994 - je zvolen do Izraelské akademie věd

1995 - podílí se na izolování endokanabinoidu 2-AG, dříve objeveného jeho studentem S. Ben-Shabatem

2000 - získává ocenění Israel Prize za exaktní vědy, resp. chemii

2001 - Doctor Honoris Causa na Ohio State University v Columbusu, USA

2004 - získává Cenu Heinricha Wielanda v Německu za podporu „lipidů a příbuzných látek v oborech chemie, biochemie, fyziologie a klinické medicíny“

2006 - Doctor Honoris Causa na Madridské univerzitě Complutense, Španělsko

2009 - Cena Izraelské chemické společnosti za vynikající výzkum

O životní cestě izraelského vědce se dozvíte více v dokumentu z roku 2015 The Scientist: Are we missing something?