Roger Adams, objevitel CBD a praotec výzkumu kanabinoidů

Osobnost

Roger Adams se narodil 2. ledna 1889 a zemřel 6. července 1971. Mezi nejvýznamnější objevy fenomenálního organického chemika patří tzv. Adamsův katalyzátor PtO2. Silně nerozpustný oxid platičitý se dodnes používá při hydrogenaci, dehydrogenaci či hydrogenolýze organických sloučenin. Kromě toho v roce 1942 odhalil tajemství CBD.

Od roku 1905 velice úspěšně studuje na Harvard University. Po získání PhD. v roce 1912 odjíždí pracovat a studovat na necelé dva roky do Německa. Nejvýznamnější období prožívá na University of Illinois, kde působí od roku 1916 až do své smrti v roce 1971. Profesorem se stává už ve třiceti letech, mezi lety 1926 a 1954 je vedoucím univerzitního oddělení chemie.

Prominentní rodák z Bostonu a pokračovatel slavného rodu (jeho děd byl 2. prezidentem USA) výrazně přispěl nejen k odhalení metod pro popsání spousty přírodních látek včetně rostlinných olejů a alkaloidů, ale také se podílel na edukaci mnoha dalších vědců a znatelně tak ovlivnil vývoj chemické vědy 20. století.

Organický chemik Roger Adams společně se svými žáky a kolegy

  • zjistil, že kombinace aldehydů a chloridů kyselin produkuje chloro alkyl estery
  • odhalil struktury disalicylaldehydu a kyseliny dehydroacetové
  • objevil syntetickou metodu pro polyhydroxyanthrachinony, která umožnila přesnou znalost stereochemie a byla aplikována na syntézu přírodních barviv (meodin, morindon, anthrarufin, rufiopin).
  • syntetizoval dihydro deriváty hydrokarpové a chaulmoogrové kyseliny a napomohl tak léčbě malomocenství
  • otevřel další možnosti ke studiu pyrrolizidinových alkaloidů
  • jako první izoluje a identifikuje CBD a ukazuje jeho vztah k CBN a THC

Objev kanabidiolu nezískal velkou odezvu

Důležitým, leč obecně nevyužitým, přínosem světové vědě byl objev a izolace struktury kanabidiolu CBD. Adamsovi se současně podařilo částečně odhalit existenci a fungování kanabinolu CBN a tetrahydrokanabinolu THC i jejich vztah k CBD. Plně rozklíčovat strukturu THC se ale podařilo až o více jak 20 let později izraelskému vědci Raphaelu Mechoulamovi.

Další informace o Rogeru Adamsovi najdete například na stránkách University of Illinois nebo Encyclopedia Britannica.

Jeho revoluční přednášce Marihuana a zásadním kanabinoidním objevům z roku 1942 se budeme věnovat podrobněji v dalších článcích.

Zdroj náhledovévého fota: University of Illinois