Rozhovor s MVDr. Ing. Václavem Trojanem Ph.D, vedoucím FNUSA-ICRC

Rozhovor

Jak jste se dostal ke konopí? Pamatujete si, kdy jste poprvé zaznamenal, že konopí může mít nějaké terapeutické účinky?

Tak jako téměř každý v této společnosti jsem vnímal konopí jako léčivku od útlého věku. Konopná mast bývala vždy součástí naší domácí lékárničky. První setkání však nebyl směr obsahových látek, ale využití semene této rostliny pro krmení papoušků. Když jsem chodil na základní školu, tak mimo jezevčíků a králíků, jsme doma měli ještě korelu, která tato semena měla právě ve své krmné směsi. Někdy se stalo, že zbytky krmiva se dostaly do kompostu a velmi rychle tam vyklíčila. Tak nějak vzpomínám na své první setkání s rostlinami konopí.

Jaký vědecký objev v souvislosti s konopím na Vás udělal za poslední roky největší dojem?

Asi nedokážu vyzdvihnout jeden konkrétní, jelikož možnosti využití rostliny pro různá odvětví jsou až fascinující. V době, kdy voláme po intenzivní ochraně planety, zlepšování kvality půdy a zadržení vody v krajině, je konopí zajímavé řešení.

Fytoremediační potenciál, tedy možnost do sebe absorbovat různé kontaminanty z životního prostředí je jedna z nich. Dalším velmi jednoduše získaným benefitem rostliny je pozitivní vliv na strukturu či fyzikální a mechanické vlastnosti půdy. Právě takto zdravá půda dokáže nejen vytvářet zdravé potraviny, ale díky zlepšeným vlastnostem zvládne zadržet i více vody, tak jak by bylo potřeba a je to přirozené.

Pokud jde o medicínu, tak se dnes se léčba konopím jeví jako velmi prospěšná. Nicméně jde zcela proti standardům klasické medicíny, kde jsme zvyklí na jasně definovanou jednu molekulu látky, její mechanismus účinku, popsanou farmakokinetiku, farmakodynamiku a v neposlední řadě velikost dávky. U konopí se jako mnohem účinnější jeví celkové výtažky (extrakty) látek, než individuální separace či až laboratorní syntéza jednotlivých látek, jejichž efekt není takový, resp. až minimální, na rozdíl od použití celku.

FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem.

Víme, že jste dlouho působil na Mendelově univerzitě v Brně. Jak velkou změnou nebo výzvou je pro Vás přechod ke klinickému výzkumu?

Ano, od roku 2015, kdy se stalo medicinální konopí v ČR legálním, jsem dal vzniknout této oblasti výzkumu právě na MENDELU. Cíl byl plně na úrovni rostliny, studia vnějších a vnitřních faktorů, které mohou ovlivňovat právě tvorbu sekundárních metabolitů (např. kanabinoidů), které jsou používány dál v medicíně. Za těchto pět let jsem měl, troufám si říct, možnost dostatečně prostudovat “přípravu léčiva”, které vzniká řízeným pěstebním procesem, nikoliv někde v chemické výrobě, jak jsme dnes při výrobě léčiv běžně zvyklí.

A vstup do klinického výzkumu? Zcela upřímně, je to životní výzva. Dostat šanci vytvářet první klinický výzkum medicinálního konopí v České republice s plnou podporou vedení nemocnice, zájmem lékařů z různých specializací, jako je např. neurologie, ortopedie a další, ale i dozorových orgánů jako je SÚKL… Promiňte, ale tohle se nestává každý den.

Vysvětlíte našim čtenářům, co je přesným posláním Mezinárodního centra klinického výzkumu?

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum, které se zaměřuje na translační výzkum. Přestože je FNUSA-ICRC poměrně mladá výzkumná instituce, od svého vzniku se vypracovala na centrum excelence v mnoha odvětvích klinického, translačního a základního výzkumu. V současnosti zaměstnává více než 200 zaměstnanců z celkem 18 zemí světa, přičemž 19% výzkumníků pochází ze zahraničí.

24 výzkumných týmů a 7 servisních laboratoří naplňuje misi FNUSA-ICRC a společně vytváří budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob.

FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem. Unikátnost propojení Fakultní nemocnice a právě výzkumného centra dává obrovskou příležitost nejen pro výzkum, ale jeho rychlejší přenos do praxe, k pacientům, kteří jsou v našem řetězci poslední, ale zároveň ti nejdůležitější.

Dostat šanci vytvářet první klinický výzkum medicinálního konopí v České republice je životní výzva.

Jistě jste už slyšel o Entourage effectu, který zkoumal před lety americký vědec Russo. V poslední době se objevují názory, že teorie o funkčnosti Entourage effectu nemusí být správné. Jaký je váš názor?

Pro čtenáře si dovolím vysvětlit, že se jedná o účinek látek, které jsou v rostlině obsaženy. Každá látka má svou specifitu, nicméně při kombinaci s jinými, se účinky mění. Nemůžeme tvrdit, jestli se zesilují nebo naopak tlumí. Tady mohu pouze doplnit, že díky této kombinatorice se stává množství otázek k řešení pro vědce nekonečným. Nové názory mě zatím rozhodně nepřesvědčily, že bychom tuto teorii měli měnit. Naopak s postupným objevováním nových látek v konopí (dnes je jich známo více než 600) je kombinace jejich spolupůsobení to, co je tolik fascinující až tajuplné.

Jak se díváte jako odborník na rostoucí trh s doplňky stravy s vysokým obsahem nepsychoaktivních kanabinoidů, hlavně CBD a CBG? Může si zákazník nějak ověřit, že si kupuje opravdu kvalitní produkt bez nežádoucích účinků a s vhodným složením kanabinoidů?

Rostoucí poptávka a trh přináší bohužel i prostor pro nepoctivce, ale princip je stejný jako když kupujete cokoliv jiného. Je dobré znát původ, reference a vědět, že se jedná produkt od spolehlivého výrobce. Stát má sice kontrolní mechanismy, jak zajistit bezpečné produkty, ale trh předbíhá dohled či legislativu.

Co byste poradil a doporučil kolegům napříč vědeckými obory, kteří nevěří v terapeutické účinky konopí a klasifikují ho zjednodušeně jako drogu?

Opět je to stejné jako při jiných tématech. Pokud nevím, ptám se a čtu. Vzdělávací činnost v oblasti konopí funguje v ČR velmi dobře. Pořádají se semináře napříč celou republikou. Jako důkaz může také sloužit, že více než 100 lékařů k dnešnímu dni předepisuje medicinální konopí v ČR. Já osobně rád informace k oblasti medicinálního konopí sdílím. V případě zájmu a datazů je moje emailová adresa i telefon k nalezení na webu nemocnice.

Touto cestou bych si Vás a všechny čtenáře dovolil pozvat na 6. ročník mezinárodní konference Konopí a věda, která se bude konat 22. dubna 2020 v Brně, přičemž nově vzniklé Centrum výzkumu konopí (CRC – Cannabis Research Center), bude hlavním pořadatelem, dnes mohu říci, již tradiční mezinárodní konference.

Kdybyste měl možnost, existuje něco, co byste ohledně medicinálního konopí v ČR změnil?

V ČR zaznívá mnoho názorů, někdy až s příliš hlasitou intonací. Nepřísluší mi hodnotit léčbu, nejsem humánní lékař. Pokud jde o podmínky vědecké a výzkumné, to, co se odehrává v FNUSA-ICRC, je opravdu průlomové, a to nejen pro Českou republiku. Příznivý dopad na pacienty může být celosvětový.

Samozřejmě nic není ideální, ale neměli bychom jen kritizovat, nýbrž i děkovat. Fakt, že je v ČR od roku 2015 možnost užívání medicinálního konopí, je skvělý, to ano. Je ovšem potřeba dál rozvíjet, kultivovat a starat se.

Vy sám jste někdy využil konopí k léčbě zdravotního neduhu?

Mám štěstí, že moje zdraví je odpovídající věku. Ale konopná mast, ať už na namožené rameno či drobná zranění, v naší ledničce nesmí chybět.

Děkujeme za rozhovor