Účinnost kanabidiolového oleje na dětskou úzkost a nespavost v rámci posttraumatické stresové poruchy: Případová studie

Medicína

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) často způsobuje poruchy spánku a úzkostné stavy, které mohou přispět k narušené schopnosti soustředit se a poruše opozičního vzdoru.

Pacientem, který byl sledován v průběhu studie s těmito příznaky byla desetiletá, sexuálně zneužívaná dívka, která vyrůstala do pěti let s minimálním rodičovským dohledem. Dřívější konvenční farmaceutická léčba sice poskytla částečnou úlevu, ale výsledky nebyly dlouhodobé. Navíc se objevily významné vedlejší účinky. Pokus s kanabidiolovým olejem vedl k trvalému snižování úzkosti a neustálému zlepšování kvality i kvantity spánku pacienta.

Případová studie poskytuje klinická data, která podporují použití kanabidiolového oleje při bezpečné léčbě vedoucí ke snížení úzkosti a zlepšení spánky u mladé dívky s PTSD.

Prezentace případu

Desetiletá dívka byla představena v lednu 2012 za účelem přehodnocení chování souvisejícího s její diagnózou sekundárního PTSD po pohlavním zneužívání. Mezi hlavní problémy dívky patřily úzkost, nespavost, výbuchy chování ve škole, sebevražedné myšlenky a sebezničující chování. Doprovázela jí babička, která má přiznanou trvalou péči o ní a jejího mladšího bratra.

Pacientka byla vyšetřena v lednu 2012 a na základě její historie, klinických pozorování a chování byla diagnostikována se sekundárním PTSD po pohlavním zneužívání. Její otec zemřel před 6 měsíci po autonehodě a opatrovníky se stali její prarodiče. Otec na ní před smrtí nedohlížel, matka minimálně. Když jí byly 3 roky, obtěžoval jí 11 letý chlapec.

Lékařská anamnéza byla ovlivněna matkou, která byla závislá na metadonu a alkoholu, k tomu trpěla bipolární poruchou a depresí. V průběhu těhotenství kouřila marihuanu. Pacientka byla v lednu 2012 představena s projevy agresivního, neposlušného, impulzivního a sexuálně nevhodného chování. Také prokazovala nízkou sebeúctu, trpěla úzkostí a špatně spala (neklidný, přerušovaný spánek bez schopnosti spát sama).

Časová osa léčebného postupu je zaznamenána v Tabulce 1.

Laboratorní studie z roku 2012 u pacientky vyloučily dysfunkci štítné žlázy a nedostatek železa nebo vitamínu D. Léčba začala podáváním melatoninu v dávce 1 mg/noc, což pomohlo prodloužit spánek. Ke snížení úzkosti byl předepsán inositol (3 g 3x denně) a eikosapentaenický rybí olej (500 mg/den).

Test s klonidinem byl ukončen kvůli halucinacím. Kvůli snížení úzkosti se pacientce před spaním začal podávat imipramin (25 mg), což se zdálo být užitečné. Byla zahájena poradenská sezení, ve kterých pacientka pokračovala po dobu 3 let, ale výzkumnou kliniku nenavštívila až do ledna 2015. V této době nedostávala žádnou medikaci ani doplňky.

Po návratu v lednu 2015 vykazovala pacientka stejné výrazné příznaky jako v roce 2012. Počáteční léčba v roce 2015 zahrnovala tyto doplňky a léky na spánek a proti úzkosti:

 • 5 mg/noc melatonin
 • 300 mg/den hořčík
 • 25 mg/noc difenhydramin (Benadryl)

I přes mírné zlepšení se stále objevovalo výbušné chování ve škole a nezvladatelné projevy doma. K tomu se stále objevovala úzkost.

Jako další potenciální léčba byl navržen olej s kanabidiolem, ale jeho použití bylo odloženo o dva měsíce, zatímco se čekalo na reakci předchozího ošetření. Babička podporovala zredukovat zátěž farmakologickými léky, které zřejmě pro denní užívání tolika tablet nemělo z dlouhodobého hlediska žádný efekt, protože je pacientka jednoduše odmítala brát.

CBD olej byl doporučen a se souhlasem babičky aplikován v březnu 2015 jako další doplňková léčba, která měla pomoci s nespavostí a úzkostí. Hodnocení probíhalo pomocí nástrojů Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC) a Screen for Anxiety Related Disorders (SCARED). Před použitím oleje a pak každý měsíc po dobu následujících 5 měsíců. Výsledné skóre obou testů prokázaly zlepšení. Viz Tabulka 2.

Pokus zahrnoval dávku 25 mg před spaním a 6 až 12 mg CBD přes den. Užívání probíhalo podle potřeb a úzkosti pacientky. Následně bylo zaznamenáno

 • postupné zvyšování kvality a kvantity spánku
 • snižování úzkosti.
 • po 5 měsících léčby spala pacientka většinu nocí sama ve svém pokoji a bez problémů zvládla nový školní rok
 • při používání CBD oleje nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky

Hlavní zjištění a diskuse

Jiné studie opakovaně rozpoznaly prevalenci poruchy spánku vyvolanou úzkostí. Pacientka tento jev rozhodně prožívala, navíc se zhoršoval každodenními stresujícími činnostmi.

CBD olej může být účinnou sloučeninou používanou ke snížení úzkosti a nespavosti související s PTSD. Výzkumy naznačují určité výhody plynoucí z používání CBD kvůli jeho anxiolytickým účinkům a účinkům podporujících spánek. Laboratorní testy na hlodavcích naznačily, že podporují použití této léčby, protože CBD může blokovat změnu spánku vyvolanou úzkostí.

Síla tohoto konkrétního případu spočívá v tom, že

 • pacientka nedostávala kromě výživových doplňků a CBD oleje žádné léčivé přípravky (kromě nepředepisovaného diphendydraminu)
 • skóre na stupnici spánku a stupnice úzkosti trvale a stabilně klesalo během 5 měsíců
 • nakonec většinu nocí spala ve svém pokoji
 • ve škole i doma vykazovala menší nervozitu a projevovala odpovídající chování

Značný progres okomentovala babička dívky

„Chování mé vnučky je na CBD určitě lepší. Její úzkost sice nezmizela, ale není už tak intenzivní a je mnohem snazší být v jejím okolí. Většinou spí ve svém pokoji, což se předtím nikdy nestalo.“

Bude nutné provést další studie, aby se mohla určit stálost pozitivního chování pacientů a jak dlouho bude třeba CBD olej používat. Ve vědecké literatuře dosud chybí rozumný základ pro doporučené dávkování. Podle zkušeností autorů této studie se zdá, že CBD v dávce 12 - 25 mg jednou denně poskytuje úlevu od klíčových symptomů s minimem vedlejších účinků.

Pacientka nevyjádřila žádnou stížnost ani nehlásila žádné nepohodlí kvůli používání CBD oleje. Odpovědi na rutinní dotazy ohledně bolesti hlavy, únavy nebo změny chuti k jídlu a agitace byly negativní.

CBD je považován za obecně bezpečný, ale dlouhodobé účinky je třeba dále studovat. Konečným cílem terapie mladé pacientky je postupné omezování aplikace CBD oleje a přesměrování na celoživotní copingové aktivity, jako je jóga, meditace a další terapeutické aktivity.

Informace o studii:

Publikováno: The Permanente Journal, 2016

PMCID: PMC5101100 / PMID: 27768570

https://doi.org/10.7812/TPP/16-005

Anglický název: Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report

Autoři:

Scott Shannon, MD, ABIHM; Janet Opila-Lehman, ND

Pracoviště:

 • Psychiatry at the University of Colorado School of Medicine in Fort Collins, Colorado, USA
 • Naturopathic Physician at the Wholeness Center in Fort Collins, Colorado, USA