Videokonference Konopí a věda 2019, Mendelova univerzita v Brně

Medicína

Více jak 8 hodin dlouhé video nabízí obrovské kvantum základních i velice detailních informací a vědeckých poznatků nejen o kanabinoidech na molekulární bázi a jejich farmakokinetice či farmakodynamice. Dozvíte se také konkrétní data o využití léčebného konopí, poslechnete si o zkušenostech z pěstování pro český stát nebo nechtěných dopadech války proti drogám.

Přednášky z konference Konopí a věda V.  jsou vhodné nejen pro odbornou, ale i pro širší veřejnost. Mezinárodní vědeckou konferenci Konopí a věda (Cannabis and Science) zaštítil za účasti předních osobností místního i světového významu ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.

Program konference:

Současný stav výzkumu kanabinoidů a co dál? - Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. (Asana Bio Group Ltd. Tel Aviv; Hebrejská univerzita, Jeruzalém, Izrael)

Nové přístupy v produkci kanabinoidů in vitro - Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Fyziologický ústav LF MU)

Farmakodynamika kanabinoidů - Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy - ICCI)

Farmakokinetika kanabinoidů - PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (Farmakologický ústav LF MU)

Metody profilování kanabinoidů - požadavky, možnosti a limity - Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Standardizace sekundárních metabolitů v léčebném konopí: výzvy a možná řešení - Dr. Nirit Bernstein (Institut půdních, vodních a environmentálních věd, Výzkumné centrum Volcani, Izrael)

Pěstování KLP v rámci VZ pro stát, dodávka v rámci platných směrnic a pokynů pro GACP, SVP - Ing. Luděk Novák (Elkoplast Slušovice s.r.o.; Divize pěstování léčebného konopí)

Aktuální data SÚKL ke konopí pro léčebné použití - Ing. Nikola Jantosová (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Léčebné konopí ve světě - Ing. Pavel Pachta, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy - ICCI)

Konopí v kontextu české i mezinárodní protidrogové politiky. Nechtěné dopady války proti drogám - Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (Podané ruce)

Praktické zkušenosti s preskripcí a používáním konopí pro léčebné použití v České republice - MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně)

Lékárenské zpracování konopí, tipy - Mgr. Monika Pecháčková (Nemocniční lékárna, FN u sv. Anny v Brně)

Konopí v paliativní péči - MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ, předseda Paliativní společnosti ČSL JEP)

Pět týdnů po zlomenině lokte opět operatérem - MUDr. Filip Hudeček (I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně a pacient) a MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně)

Panelová diskuse

Partneři konference Konopí a věda 2019:

Zajímá vás letošní ročník? Navštivte web Konopí a věda 2020

.